Tủ cấp đông nhanh cho thịt

Khái niệm cơ bản về tủ cấp đông nhanh

Cấp đông nhanh thực phẩm là điều rất quan trọng trong các công ty chế biến thực phẩm. Đặc biệt đông lạnh thường là yếu tố chi phí lớn nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng thực phẩm. Tủ cấp đông nhanh cho thịt cá đang được thị trường ưa chuộng bởi tính hữu dụng của nó.

Tủ cấp đông nhanh

Một trong những kỹ thuật đông lạnh thống trị trong chế biến thực phẩm công nghiệp là tủ đông nhanh. Tại đây, các sản phẩm được đặt trong buồng cấp đông. Hệ thống quạt và thiết bị làm mát tiếp xúc với thực phẩm ở nhiệt độ xuống tới -40 độ. 

Xem thêm: Tủ cấp đông nhanh

Tủ cấp đông nhanh cho thịt

  • Thịt chứa tới 75% nước mà trong quá trình đóng băng được chuyển thành tinh thể băng. Quá trình đóng băng càng lâu thì các tinh thể băng được hình thành càng lớn. Các tinh thể băng lớn có xu hướng hợp nhất với nhau. Điều này có thể phá vỡ cấu trúc của các tế bào thịt. Điều này làm suy yếu khả năng giữ các loại thịt.
tủ cấp đông nhanh cho thịt
  • Nhiệt độ của nước liên kết với nhiệt độ dao động trong quá trình đóng băng cũng có thể dẫn đến sự hợp nhất của tinh thể băng. Quá trình đóng băng được kiểm soát nhanh chóng và hiệu quả không chỉ ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng mà còn là quá trình rã đông.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian cấp đông thực phẩm

  • Thời gian đóng băng thực phẩm đến nhiệt độ mong muốn bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố: mật độ sản phẩm, nhiệt độ bắt đầu, bao bì, nhiệt độ không khí, tốc độ không khí. Thiết kế buồng cấp đông bao gồm thiết kế hiệu quả và sử dụng luồng không khí được tạo ra.
  • Luồng không khí là thông số rõ ràng cần điều chỉnh để tăng hiệu quả trong các cơ sở cấp đông hiện có.
  • Luồng không khí sẽ luôn chọn đường đi có lực cản ít nhất. Không khí được làm mát không chỉ ở giữa các lớp sản phẩm xếp chồng lên nhau mà còn ở giữa các khay. Do đó, vị trí của các khay trong buồng cấp đông là vô cùng quan trọng đối với hiệu quả đóng băng tổng thể. 
  • Tủ cấp đông nhanh cho phép luồng không khí cao là một trong những khoản đầu tư có lợi nhất mà bạn có thể làm để giảm chi phí năng lượng, tăng hiệu quả và cải thiện chất lượng sản phẩm. 

Lợi ích của tủ cấp đông nhanh

  • Giảm sử dụng năng lượng và tiết kiệm chi phí
  • Chất lượng sản phẩm tăng
  • Khả năng rã đông thực phẩm nhanh

Tham khảo thêm